Abdullah Selim BABAOĞLU

Home/Abdullah Selim BABAOĞLU
no-user-image

Avukat

Abdullah Selim BABAOĞLU

Lisans

İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku

Yabancı Diller

İngilizce ve Rusça

Kayıtlı Olduğu Baro

İstanbul Barosu

Baro Sicil No

42345

Yayınlanmış Makaleler

Legal Hukuk Dergisi: Cilt:13 ,Sayı:147 Yıl:2015
İş Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Talepleri ile Açılan Davalarda Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri Yönünden Davanın İdare Mahkemelerinde mi Yoksa Adli Mahkemelerde mi Görülmesi Gerektiği Hususunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararının İncelenmesi
Terazi Aylık Hukuk Dergisi Yıl: 10 Sayı: 112, Aralık 2015
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Bakımından Yürütmenin Durdurulması Kararının Eleştirisi
Kitap ve Hikmet Dergisi: Sayı:12 (Ocak-Mart) Yıl: 2016
Boşanmada Ekonomik Şiddet Unsuru
Kitap ve Hikmet Dergisi: Sayı:13 Yıl: 2016
Boşanmaya Bağlı Manevi Tazminat
İstanbul Barosu Dergisi: Mart – Nisan 2015, Cilt: 89 · Sayı: 2015/2
İptal Davalarında Subjektif Dava Ehliyetine Dair Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararının İncelenmesi
İstanbul Barosu Dergisi:Kasım-Aralık 2015, Cilt: 89 · Sayı: 2015/6
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesindeki Görevi Gereği Hastayı Ücretsiz Ameliyat Etmek Zorunda Olan Doktorun Ameliyat
Karşılığı Para Almasının Rüşvet, İrtikâp Ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından Hangisini Oluşturacağı