Makaleler

Home/Makaleler

Eşek, Sıpa Kelimesi Hakarettir

Yargıtay 4. Ceza Dairesi yeni kararında “eşek” ve “sıpa” kelimelerinin hakaret olduğuna hükmetti. Türk Ceza Kanunu’nda hakaret suçu 125. maddede düzenleniyor. Kanun metninde hakaret suçu: “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden

Eşin (kadının) yüksek geliri olsa dahi tedbir nafakası verilmek zorundadır

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun yeni kararında eşin (kadının) yüksek geliri olsa dahi tedbir nafakasına hükmedilmesi gerektiği yönünde karar verdi. Tedbir nafakası, boşanma davası açılmasıyla birlikte mahkeme tarafından hükmedilen nafaka türüne denir. Boşanma davasında karar verildikten sonra tedbir nafakası yoksulluk nafakasına dönüşür. Karar metninin

Banka Emekli Maaşına Bloke Koyamaz

Emekli maaşına haciz konulup konulamayacağı uzun süredir devam eden bir tartışmaydı. Emekli vatandaşlarımız yıllarca çalışmaları neticesinde hak ettikleri emekli maaşlarını tek güvenceleri olarak görüp borçları karşılığında bu haklarını da kaybetme endişesi taşırken. Kredi kuruluşları sağladıkları kredinin geri ödemesini alamama endişesi

Üniversite Mezunu İşsiz Çocuğa Nafaka Verilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında üniversite mezunu, işsiz ve yoksulluğa düşecek çocuğun nafakaya hak kazandığına hükmetti. Karar Metni: “Taraflar arasındaki “yardım nafakasının kaldırılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 4. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.04.2016 tarihli ve 2016/228 E., 2016/694