İmar Hukuku ve Danışmanlığı

Home/Çalışma Alanlarımız/İmar Hukuku ve Danışmanlığı

PLAN TÜRLERİ VE PLANLAMA YETKİSİ

PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ

AYIRMA, BİRLEŞTİRME, TERK, İHDAS

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ

YAPI, İNŞAAT RUHSATI VE KULLANMA İZNİ