Aile Hukuku

AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN’DAN DOĞAN DAVALAR

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ, TANINMASI

NESEBİN REDDİ, DÜZELTİLMESİ, BABALIK DAVALARI

İSİM VE YAŞ DÜZELTME

KAZAİ RÜŞT DAVALARI

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ

EŞYA TESPİTİ VE AYRILMASI

BOŞANMA

NAFAKA

TAZMİNAT

VELAYET

VESAYET

EVLAT EDİNME

AİLE HUKUKUNDAN DOĞAN DİĞER DAVALAR